0

غار آبی جزیره کاپری ایتالیا

غار آبی کاپری کاپری، جزیره کوچکی در جنوب ایتالیاست که جاذبه ای جادویی آن را به مقصد گردشگری تبدیل کرده است. غار آبی (Blue Grotto) در غرب این جزیره با آب درخشان و منحصربفردش معروف ترین جاذبه این [...]