page contents

هند

هند با جمعیت حدود 1.180.000.000 نفر دومین کشور پر جمعیت دنیا است و نزدیک به یک ششم جمعیت جهان را در خود جای داده است ، تنوع نژادی ، فرهنگی ، زبانی و مذهبی به این کشور چشم اندازی شگرف از همزیستی مسالمت آمیز میان اعتقادات گوناگون بخشیده است نژاد مردم هند شامل : 72% هندو آریائی ،25% دراویدی و 3% نژاد زرد است که این نژاد ها بر اساس شرایط مکانی ، فرهنگی و دینی نیز دارای تقسیمات خاص خود هستند .