page contents

ترکیه

ترکیه کشوری کوهستانی و پر باران می باشد ، این کشور به شکل یک مستطیل است که از سمت شرق و غرب امتداد یافته است .کشور ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حساس ‌ترین و بهترین مناطق دنیا و موقعیت جغرافیایی عالی و بسیار خوبی از آن خود کرده است و گذرگاه جنوب غرب آسیا و اروپا محسوب می شود و کشورهای متعددی به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی از این کشور استفاده می کنند .